nuotekų valymasNuotekų valymas yra reikalinga paslaugoms tose vietovėse esantiems objektams, kurie nėra prijungti prie bendrų kanalizacijos tinklų. Tokios problemos nekankina gyvenančiųjų daugiabučiuose namų butuose, nes ten jau visos nuotekos iš karto patenka į bendrus, centralizuotus vamzdynus ir jais keliauja į galutinį nuotekų rezervuarą. O kaip atliekamas neturinčių tokių galimybių objektų nuotekų valymas?

Kenksmingų teršalų plitimas

Tačiau ir individualūs namai, įvairių įmonių ar maitinimo įstaigų pastatai, esantys tolėliau nuo bendrų kanalizacijos tinklų, privalo kažkur talpinti nuotekas. Deja, tas „kažkur“ neretai tampa kanalizacijos turinio nutekėjimu į kokį nors netoliese esantį vandens telkinį ar upelį. Apie tai dažnai kalba gamtos apsaugos inspektoriai, kurie aptinka ne tik menkai gamtai kenkiančių atliekų šaltinių, bet ir itin pavojingų cheminių teršalų, kurie nuodija gamtą, dėl kurių miršta žuvys ir visa aplinkinė augalija. Didelė dalis teršalų patenka į gruntą, jame kenksmingi junginiai išlieka ilgus metus. O juk kiekvienas upelis įteka į didesnį vandens telkinį – ežerą ar upę, kurie dar toliau ir giliau nuplukdo įvairios sudėties ir kilmės teršalus, taip sukeldamas dar daugiau neigiamos įtakos mus supančiai aplinkai.

Kaip sustabdyti šį nuotekų plitimą? Pirmiausia – tai nėra padėtis be išeities, nes egzistuoja nemažai nuotekų valymo būdų, kurie tikrai yra nekenksmingi nei žmogui, nei aplinkai. Tačiau pirmiausia mūsų šalyje turėtų gyventi sąmoningi žmonės, kurie suvoktų tokio proceso kenksmingumą ir kanalizacijos klausimus spręstų prieinamais būdais. Tačiau kaip rodo gamtos apsaugos darbuotojų atlikti tikrinimai, dar daug šalia gyvenančiųjų nesuvokia, kuom kenkia savo aplinkai, gamtai, o iš esmės – visai šaliai, taigi – ir sau.

Kaip tvarkyti nuotekas?

Vienas iš būdų tvarkyti nuotekas yra jų kaupimas šalia pastato esančiame rezervuare, iš kurio jas susikaupusias išveža tam tikras transportas.

Nuotekos, išsiurbtos iš kanalizacijos šulinių, lauko ar kilnojamųjų tualetų, paplavų duobių, naftos produktais bei riebalais užterštų gaudyklių ir įvairių talpyklų išvežamos specialia mašina. Vėliau tokios nuotekos yra vežamosį atliekų utilizavimo įmones. Gyventojai, žinodami, kad jau pribrendo laikas ištuštinti tokias talpyklas, tik turėtų kreiptis į specialius darbuotojus ir nuotekos bus laiku išvežtos, nekeldamos nei pašalinio kvapo, nei rūpesčio, kad talpa gali persipildyti. Tačiau ir čia būtinas pačių šeimininkų rūpestingumas ir atidumas.

Profesionaliai dirbančios įmonės turi specialią įrangą, gebančią ne tik kokybiškai išsiurbti nuotekas, bet ir atlikti kanalizacijos vamzdžių valymą.  Užsikimšę mažesni ar didesni kanalizacijos vamzdžiai sukelia nemažai problemų įvairiuose pastatuose, kai dėl to net sutrinka normalus gyvenimo ritmas. Kanalizaciją dažnai užkemša maisto likučiai, ant vamzdžių sienelių prisikaupęs gausus riebalų sluoksnis, popieriai, skudurai bei kitokios buitinės atliekos. Kad tai keltų kuo mažiau rūpesčių, nereikėtų ilgai ir brangiai šalinti tokio proceso padarinių, verta apmąstyti ir tinkamai išsirinkti tą nuotekų valymo būdą, kuris būtų veiksmingiausias.

Biologinis nuotekų valymas

Biologinio nuotekų valymo metu įvairūs mikroorganizmai ima skaidyti ir maistui vartoja nuotekose esančius organinius teršalus ir tokiu būdu išvalo vandenį. Nuotekose esančiomis įvairiomis organinėmis bei mineralinėmis medžiagomis minta bakterijos ir tai vyksta kuo natūraliausiu būdu, nenaudojant jokių cheminių priemonių. Tokiu būdu iš nuotekų yra pašalinami beveik visi organiniai junginiai.

Biologinio nuotekų valymo metu naudojami įrenginiai:

  • Nusodintuvai,
  • Sėliagaudės,
  • Grotos,
  • Septikai,
  • Antrinis nusodintuvas (veikliojo dumblo atskirtuvas).