darbo sauga VilniujeDarbuotojų sauga ir sveikata – tai visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų sveikatai, gyvybei ir darbingumui išsaugoti, kitaip sakant, – tai visos priemonės, apsaugančios darbuotojus nuo profesinės rizikos arba maksimaliai ją sumažinančios. Kiekvienas darbdavys turi pasirūpinti savo kolektyvo sauga ir gerove. Iš tiesų darbo sauga Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose privalo atitikti numatytus standartus ir realizuoti darbuotojų poreikius, t. y. darbuotojas gali atsisakyti atlikti jam skirtas užduotis, jei šios kelia pavojų jo sveikatai ir gerovei, jei darbdavys nesuteikia asmeninių apsaugos priemonių ir neorganizuoja saugaus darbo mokymų.

Kiekvienam darbuotojui turi būti skirta saugi ir ergonomiška darbo vieta. Darbuotojui leidžiama naudoti tik techniškai tvarkingas ir saugias darbo priemones, atitinkančias oficialius teisės aktų reikalavimus. Jei darbuotojas yra nepilnametis, jis privalo pasitikrinti sveikatą prieš įsidarbindamas ir tikrinti ją kiekvienais metais iki pilnametystės. Jei pilnametis darbuotojas darbo vietoje gali būti veikiamas profesinės rizikos veiksnių, darbuotojas privalo pasitikrinti sveikatą prieš įsidarbindamas, o dirbdamas – tikrinti sveikatą periodiškai, atsižvelgdamas į bendrovės patvirtintą darbuotojų sveikatos patikros planą. Privaloma sveikatos patikra atliekama darbo metu. Jei darbuotojas atsisako tikrinti sveikatą, toks jo elgesys suvokiamas kaip šiurkštus darbo pareigų pažeidimas, todėl asmuo yra nušalinamas nuo pareigų ir jam nebemokamas darbo užmokestis.

Darbo sauga Vilniuje ir kituose miestuose siekia užtikrinti maksimalią darbuotojų saugą ir gerovę, todėl darbuotojai privalo nedelsdami pranešti darbdaviui apie sugedusias ar techniškai netvarkingas darbo priemones ar avarinę situaciją. Kiekviena bendrovė privalo turėti darbuotojų evakuacijos planus, kurie kabinami aiškiai matomose vietose.

Darbdavys negali prašyti darbuotojo atlikti jam skirtų pareigų, jei darbuotojas nėra supažindintas su saugaus darbo taisyklėmis. Visais atvejais darbdavys privalo užtikrinti, kad darbuotojui bus suteikta pirmoji medicininė pagalba, t. y. įvykus nelaimei bus iškviesta greitoji medicininė pagalba ir teikiamos kitos būtinos sveikatos priežiūros paslaugos. Be to, atsižvelgiant į darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus, įmonėse turi būti įrengiamos poilsio, persirengimo, asmeninių apsaugos priemonių ir drabužių laikymo patalpos ir patalpos, skirtos asmens higienai: dušai, prausyklos, tualetai.

Jei darbuotojas nukenčia dėl ūmios profesinės ligos ar nelaimingo atsitikimo darbe, jis privalo nedelsdamas apie tai pranešti (jei gali) darbdaviui, padalinio vadovui arba atsakingai bendrovės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybai. Informuoti apie nelaimingą įvykį turi ir jį matęs arba jame dalyvavęs darbuotojas.