advokataiBūsto nuoma reikalauja teisinių žinių ir praktinės patirties, todėl prieš uždėdami parašą ant sutarties lapo, įsitikinkite, kad minėtoji sutartis atitinka numatytus standartus ir ateityje netaps nemalonių staigmenų priežastimi. Advokatai pažymi, kad gyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi būsto nuomotojas įsipareigoja leisti nuomininkui laikinai naudotis ir valdyti nuomojamas patalpas už sutartą mokestį, o nuomininkas savo ruožtu įsipareigoja šias patalpas naudoti pagal numatytą paskirtį ir laiku mokėti nuomos mokestį.

Svarbiausi akcentai

Nuomos sutartis gali būti sudaroma tik abiems šalims susitartus ir priėmus bendrą sprendimą. Paprastai sutartį sudaro viena iš šalių, todėl advokatai primygtinai rekomenduoja visų pirma atidžiai perskaityti jums pateiktą nuomos sutartį ir įsitikinti, kad sutartyje nurodyti visi būtini nuomos elementai ir jus tenkina dokumente išvardytos sąlygos. Nors daugelis sąlygų gali būti keičiamos ir pildomos, remiantis individualiu susitarimu, dalis jų privalo atitikti teisiškai apibrėžtas normas, t. y. sutartyje turi būti nurodytas išnuomojamų patalpų adresas, patalpų ir kambarių skaičius, nuomojamo būsto plotas, drauge su patalpomis nuomojama inžinerinė ir techninė įranga. Šiose sutartyje turi būti apibrėžtas nuomos mokestis, atsiskaitymo tvarka ir terminai.

Nepamirškite, kad nuomotojas, pasirašydamas nuomos sutartį, nuomininkui turi perduoti gyvenamojo statinio savininkų bendrijos nuostatų kopiją arba kito dokumento, kuriame apibrėžti bendro naudojimo patalpų priežiūros darbai, kopiją. Pabrėžiama, kad minėtųjų dokumentų kopija yra būtina nuomos sutarties dalis, todėl jos privalu reikalauti.

Papildomos sąlygos

Sutartyje gali būti nurodytos ir kitos pageidaujamos sąlygos, tačiau jos negali pažeisti nuomininko ar nuomotojo teisių, pvz., jei nuomininkas sulaužo buitinę techniką, jis turi atlyginti padarytus nuostolius, tačiau jam negali būti priteisiama papildoma bauda. Advokatai rekomenduoja sutartyje nurodyti kuo išsamesnius kontaktinius duomenis, kad įvykus konfliktui, ginčas būtų išspręstas kiek įmanoma greičiau ir sklandžiau.

Sutarties sudarymas

Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis (sudaroma tarp fizinių asmenų) gali būti patvirtinama žodžiu. Tokiu atveju kalbama apie tarpusavio susitarimą dėl nuomos sąlygų. Sutartis, įteisinta žodžiu, negali būti terminuota. Jei sutarties terminas numatomas, sutartis privalo būti pasirašyta. Minėtasis dokumentas neprivalo būti tvirtinamas notarine forma, t. y. sutartis galios, jei ją pasirašys abi šalys.

Teisininkų pagalba

Jei norite išvengti nemalonių staigmenų ir sudaryti išsamią nuomos sutartį, jums bus reikalinga profesionalių teisininkų pagalba. Ilgametę darbo patirtį turintys teisininkai ne tik padės parengti gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, bet ir atsakys į visus jūsų klausimus, padės priimti racionaliai apgalvotus sprendimus.